Veelgestelde vragen

 • Dit kunt u bij uw apotheek aanvragen, zij hebben al uw medicatiegegevens. Ook in het online patiëntenportaal is het mogelijk een medicatieoverzicht te downloaden. 

 • Op advies van het KNMG geven wij geen medische verklaring van deze strekking af. Dit negatief advies van de KNMG kunt u zo nodig op de praktijk afhalen of hieronder downloaden.

  Lees meer

 • Wettelijk is het toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan. Toch doen wij geen rijbewijskeuringen voor eigen patiënten. Wij huldigen het standpunt dat uw geschiktheid om aan het snelverkeer deel te nemen het beste bepaald kan worden door een onafhankelijke huisarts.

 • Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (WMO)

  Contact

  U kunt hiervoor contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking, hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

   

  Lees meer

 • Helaas hebben wij geen invloed op de wachtlijst bij een verzorging/verpleeghuis. Hiervoor verwijzen wij u naar het CIZ, www.ciz.nl.

  • MijnGezondheidnet.nl:  U logt in via digiD met SMS functie en kan dan vanuit het dossier de medicatie herhalen. Dit kan 24 uur per dag.
  • De receptenlijn:  U belt met de huisartsenpraktijk en kiest voor keuze 2. Daar spreekt U in wat er op het etiket van het medicijndoosje staat. Dit kan 24 uur per dag.
  • Via email pauwenkamp@elcm.nl, noteer uw naam, geboortedatum en adres en geef aan om welke medicatie het gaat, met sterkte en gebruik. Dit kan 24 uur per dag.
  • Herhaalservice van de apotheek. De apotheek zorgt dat de chronische medicatie klaarstaat en heeft dan al toestemming van de huisarts voor het leveren van de medicatie. Deze service kan U in de apotheek bespreken of dit voor U mogelijk is.
  • Via de assistente aan de telefoon of aan de balie. Echter de andere mogelijkheden hebben onze voorkeur om de wachttijden aan de telefoon of balie zo kort mogelijk te houden.
 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).