« terug naar vorige pagina

Over de praktijk

Doktersassistenten

De praktijkassistenten kunnen u op veel manieren van dienst zijn, onder andere:

  • maken van afspraken voor het spreekuur van de huisartsen;
  • maken van afspraken voor huisbezoeken;
  • maken van herhalingsrecepten;
  • (telefonisch) advies geven bij veelvoorkomende klachten zoals diarree, hoesten en keelpijn. Sommige vragen zullen eerst met de huisarts worden besproken; de assistente zal u dan vragen om later terug te bellen;
  • adviseren over vaccinaties en medicijnen als u op reis gaat;
  • op afspraak oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, urine controleren, injecties toedienen en het maken van uitstrijkjes. Ook uw bloedsuiker en Hb (bij bloedarmoede) kunt u hier laten controleren.
  • Stikstofspreekuur, om de week op vrijdag

Basis huisartsengeneeskunde

U kunt bij ons terecht voor huisartsenzorg in volle omvang.

Dat betekent dat u voor alle vragen met betrekking tot uw fysieke of geestelijke gezondheid bij ons terecht kunt. Wij zullen ons best doen u zo goed mogelijk te helpen en uw vragen te beantwoorden. Vaak lukt dat binnen onze praktijk en met hulp van andere hulpverleners in de buurt. Als dat nodig is verwijzen wij u in overleg met u naar specialistische hulp in het ziekenhuis.

NHG Praktijk Accreditatie

Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat wil zeggen dat wij aan op een groot aantal punten de kwaliteit en zorgvuldigheid van onze praktijkvoering op orde hebben. Periodiek wordt deze accreditatie gecontroleerd. Daarnaast vraagt de accreditatie om steeds nieuwe verbeteringsplannen. Zo blijven wij actief bezig met onze kwaliteit.